PHU "MARKET" Sp. z o.o.
ul Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
adres korespondencyjny:
Al. J. Piłsudskiego 29
15-444 Białystok
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 22.06.2001r nr 18357
NIP: 542-020-05-30
Regon: 002347848
Kapitał zakładowy: 1485000zł

Jesteśmy prywatną firmą handlową, działającą na lokalnym białostockim rynku.

W naszej ofercie:
  • konfekcja damska.  


  •  
     
    Kontakt pod numerem tel. (85)7328382.


     strona g³ówna  kontakt wstecz